Domů > Stroboskop > Externí digitální měřič předstihu DMP1
Stroboskopy pro nastavení motorů a točivých strojů

Externí digitální měřič předstihu DMP1

Základní údaje a technické parametry přístroje:

DMP1 je digitální mezičlánek pro klasické analogové stroboskopy, který jim umožní rozšířit sortiment funkcí na úroveň vyspělého stroboskopu MP1 DIGI. Jeho funkce jsou řízeny intergrovaným mikropropočítačem s přesným časovým normálem. Vstup měřiče je přiveden k mikropočítači, který zpracováná časové a napěťové hodnoty, zpracuje a zobrazí je a případně podle nich řídí záblesky externího stroboskopu. Hodnoty a nastavení se zobrazují na čtyřmístném LED displeji a led diodách a ovládání stroboskopu je řešeno enkóderem.

 

Současná verze softwarového vybavní umožňuje měřiči digitálně měřit otáčky a předstih dvoutaktních i čtyřtaktních motorů. U měření předstihu není již nutné mít na bloku motoru stupnici, ale postačí značka horní úvrati a o načasování záblesku předstihu podle nastavení se postará mikroprocesor.

 

Volitelně lze stroboskop rozšířit o přepínač a signalizaci pro motory se dvěmi jiskrami v pracovním cyklu. Lze takto měřit dvou i čtyřtaktní motory. Týká se to například některých leteckých motorů.

 

Dále je měřič doplněn funkcí přesného generátoru záblesků pro zastavení nebo zpomalení periodických dějů. Tato funkce také umožňuje měření rychlosti těchto dějů a ovládání poskytuje možnost přepínání násobků frekvence pro určení harmonických frekvencí.

 

Doplňkovou funkcí přístroje je také integrovaný voltmetr, který měří napětí na jeho vstupu a počítadlo počtu vstupních impulsů.

 

Provozní napětí 7 - 25V.
Odběr proudu:  0.2A
Zobrazení 4 segmentový displej
Citlivost vstupu pro otáčkoměr i stroboskop  2,0 V
max.chyba pro otáčkoměru <2% při 3000 ot/ min.
Použité čidlo externí indukční nebo naftový snímač
Maximální použitelné otáčky

18000 ot/min pro 4taktní motor

9000 ot/min pro 2taktní motor

Nastavení úhlu předstihu

-90.0 až 180.0 stupňů

Frekvence generátoru

0-3000 blinutí/min trvalé blikání

3000-9999 blinutí/min s automatickým přerušováním záblesků pro ochranu výbojky

Integrovaný voltmetr 0.0 až 27.0V
Počítadlo impulsů 0 až 9 999 999 se zobrazením 4 nejvýznamnějších číslic
Ochrany: Ochrana proti přepolování.
Nadproudová elektronická ochrana.

Digitální stroboskop MP1 DIGI

Nová verze firmwaru 1.2 obsahuje úpravu, kdy pro nastavený nulový předstih stroboskop bliká okamžitě po příchodu pulsu. V ostatních případech pak bliká na základě vypočteného zpoždění z rychlosti otáček a nastaveného úhlu předstihu. Tato úprava má vliv při měření strojů s nestabilními otáčkami, pro které blikání na vypočtený předstih, který se nastavuje vždy o otáčku dopředu, nemuselo být stabilní.

 

Firmware 1.3 umožňuje při úpravě měřit i motory s dvěmi jiskrami během pracovního cyklu. Takto je možné měřit dvou i čtyřtaktní motory. Stroboskop musí být rozšířen o přepínání režimu motoru a signalizaci.

 

předstih

Máme pro Vás možnost, jak při nakupování ušetřit několik tisíc ročně při nákupu potravin, oblečení, energií, pohonných hmot a jiného zboží. Navštivte naše stránky http://www.mylyconet.com/radimkabatek . Členství v největším nákupním společenství je bezplatné a můžete jej také zdarma doporučit i svým známým a obchodníci Vám poděkují za přivedené klienty malou částí z jejich tržby.

 

Navíc díky každému nákupu pomáháte také nadacím Child and family foundation, podporující vzdělávání a rodinu, a Greenfinity foundation, podporující životní prostředí.

 - - - By CrazyStat - - -